IntroNea - cesta vzhůru...

     Po celá tisíciletí byl život člověka znepříjemňován nejrůznějšími vnějšími vlivy. Nejprve přírodními nepřáteli, jako byli šavlozubí tygři, jeskynní medvědi, vlci a hyeny, a po jejich vymření, respektive eliminaci, nastoupily negativní činitele, které si člověk sám vytvořil, jako například smog, elektrosmog, radioaktivní mutanti, daně nebo Halina Pawlowská. Avšak jeden destruktivní aspekt života na planetě Zemi provází všechny živé organizmy beze změn už více než 4,5 miliardy let.
     Termální nestálost, poměrně časté pravidelné střídání ročních období na povrchu planety, způsobené jejím oběhem kolem Slunce, a četné změny počasí negativně působí na lidské zdraví. Na místech, která jsou právě odkloněna od Slunce, dochází často k chřipkovým epidemiím a omrzlinám, kdežto naopak na místech přikloněných se rapidně zvyšuje počet případů rakoviny kůže, úpalů a samovznícení. Vše ještě zhoršuje skutečnost, že tato období se na jednotlivých polokoulích pravidelně střídají s periodou jednoho roku. To má za následek, že obyvatelé té které polokoule nemají dostatek času k adaptaci na nové podmínky. Pokud by bylo střídání teplých a studených období na planetě Zemi zastaveno, mohli by se lidé obývající teplou polokouli podle zákonů evoluce dokonale přizpůsobit okolním podmínkám a stali by se odolnějšími proti slunečnímu záření. Naopak obyvatelé chladné části Země by si posílili vrstvu podkožního tuku, chránícího před mrazem.

Stále tápete a nedaří se vám najít pevný opěrný bod ve vašem podnikání nebo osobním životě? Chcete poznat lidi, kteří dokonale znají mechanizmy vašich problémů a jsou vždy připraveni vám profesionálně pomoci v kterékoli životní situaci?